default-logo

İRAN Kültür Turu

(TAHRAN – REY – İSFEHAN – PERSOPOLiS – NAKŞ-i RÜSTEM – ŞiRAZ)

PERS MEDENİYETİNE BİR YOLCULUK

5 gece 5 gün

29 Ocak Salı – 03 Şubat Pazar 2019

1.GÜN – 29 Ocak Salı 2019 Ankrara*Tahran*Rey*İsfehan

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANINDA SAAT 09:30’da BULUŞARAK MAHAN AIR GENIŞ GÖVDE İKRAMLI UÇAKLARIYLA DİREK TAHRAN’A UÇUYORUZ 12:00-14:50 BURADAKI KARŞILAMA SONRASI ŞEHİR TURUMUZ ESNASINDA TARİHİ REY ŞEHRİNE GEÇEREK BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞUNUN KURUCUSU TUĞRUL BEYİN KABRİNİ ZİYARET EDİYORUZ BURDAN MİLAD KULESİNİ GÖRÜP MEŞHUR AZADİ MEYDANINDA FOTOĞRAF ÇEKİYORUZ.OTANTİK ORTAMDAKI AKŞAM YEMEĞIMIZ SONRASI 22:10 İÇ HAT UÇUŞU İLE İRAN’IN EN GÜZEL ŞEHiRLERİN’DEN İSFEHAN’A GEÇİYORUZ OTELİMİZDE İSTİRAHAT.

 

REY, 1194 yılında Harzemşahlar ile Irak Selçukluları arasında yapılan büyük savaşla ünlenmiştir. Savaştan sonra Harzemşahlar’ın idaresine geçen şehir, sırayla İran ve Osmanlı Devleti arasında el değiştirdi. İran-Irak Savaşı sırasında yerle bir edilen şehir, günümüzde İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisindedir.

Tuğrul Bey; Oğuz-Selçuklu Hanedanı’nın kurucusu Tuğrul Bey 23 Mayıs 1040′ da Gaznelilere karşı kazanılan Dandanekan zaferi ile devletin temelleri sağlamlaştırıldı ve Orta Doğu’ya inme imkânı doğdu; Rey şehrini merkez yaptılar (1043). Bu savaş, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Tuğrul Bey, halkın ve ordusunun sevdiği ve tam bağlı bulunduğu bir hükümdardı.. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklular olarak bilinen, dünyanın en büyük devletlerinden birini kurup, Türk-İslam alemine çok hizmetler etti. Türkistan’dan Anadolu’ya, Irak’ dan Azerbaycan ve Kafkasya’ya kadar olan ülkede huzur ve emniyeti kurdu. Tuğrul Bey, yirmi beş sene gazalarla geçen bir hükümdarlıktan sonra hastalandı. 5 Eylül 1063 senesinde, Rey yakınlarında, yetmiş yaşlarında iken vefat etti. Türbesi oradadır.

2.GÜN – 30 Ocak  Çarşamba 2019  * İsfehan

SABAH AÇIK BÜFE KAHVALTIMIZ ARDINDAN TARİHİ İSFEHAN TURUMUZ BAŞLIYOR; 40 SÜTUNLU (ÇEHELSUTUN) SARAY, HAŞTBEHEŞT (8 CENNET SARAYI), NAKŞİ CİHAN MEYDANI, ALİ KAPI SARAYI, İMAM CAMİSİ, ŞEYH LÜTFULLAH CAMİSİ, CUMA CAMİSİ DEN SONRA BEKLENEN ALIŞ VERİŞ DURAĞINI MEŞHUR KAPALI ÇARŞIDA VERİYORUZ. GEZİMİZİ YOL ÜZERİNDEKİ 33 KEMERLİ KÖPRÜYÜ GÖREREK TAMAMLIYORUZ. İSFEHANIN MEŞHUR KAPALI ÇARŞISINDA GÜN İÇİNDE ALIŞVERİŞ İÇİN SERBEST VAKİT VERECEĞİMİZ BU GÜNDE EL SANATININ DEĞİŞİK ÖRNEKLERİNDEN ZEVKİNİZE ÖZGÜ HEDİYELİKLERİ BULACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORUZ. UZUN GÜNÜN ARDINDAN AKŞAM YEMEĞİMİZİ ALARAK 5 YILDIZ OTELİMİZDE ISTIRAHAT.

İSFEHAN; İran’da İsfahan bölgenin yönetim merkezi olan şehirdir. Aynı zamanda ülkenin üçüncü büyük şehridir.Bu şehir Safevi döneminde başkent idi, bu nedenle söz konusu şehirde çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.

Allahverdi Köprüsü(siosepol : 33 sütunlu köprü) Yapan mimarın adıyla (Allahverdi Han Köprüsü) da anıldığı olur. 1602 tarihinde yapılmış ve günümüzde şehrin sembolü haline gelmiştir. 300 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan bu köprü araç trafiğine kapalıdır. Köprünün altında bulunan çayhanelerde gerçek bir şark çayhane ortamının nasıl olduğunu keşfedebilirsiniz!

Kırk Sütun Sarayı, Kırk Sutun bağının yüzölçümü 67.000 m2’nin üzerindedir. Birinci Şah Abbas zamanında yapılmıştır. Kırk Sütun bağının ortasında yer alır. Kırk Sütun’un yirmi sütundan oluşan amfilerinin yansıması kırk sütun mefhumunu anlaşılır kılar. Gerçekte ise Kırk sütun kelimesi çokluk göstergesidir. İmaretin bu şekilde adlandırılmasının sebebi sahip olduğu sütunlardır. Tarihî Heşt Beheşt İmareti, Safevî döneminin son sultanlarının yaşadıkları sarayların örneğidir. Süleyman Şah zamanında yapılmıştır.

İmam Meydanı (Nakş-ı Cihan Meydanı),  Şimdiki meydanın yerinde Nakş-ı Cihan isminde geniş bir bağ ve etrafında çok ünlü tarihî binalar vardır.

Âli-Kapu İmareti, Safevîler döneminde, “Mübarek Nakş-ı Cihan Devlethanesi” ve “Kasr-ı Devlethane” şeklinde isimlendirilen bu saray, Safevîler dönemine ait kendine özgü saray mimarîsi örneğidir. Hicri kameri on birinci yüzyılın başlarında Şah Abbas’ın emriyle yapılmıştır. Her biri özel süslemelere sahip üç kattan oluşur.

İmam Camisi, Eski adı Mescid-i Şah olan bu yapı, İmam Meydanının güney ucunda bulunur. Mescidin içi, dışı her yeri İsfehan’ın sembolü haline gelmiş olan mükemmel mavi çinilerle kaplanmıştır. Geceleri, ışığı yansıtması ile bir başka güzellik sunar. Mescidin içine girdiğinizde mükemmel akustik nedeniyle küçük bir sesin bile ne kadar çok yankı yaptığını duyacaksınız. Bilimsel araştırmalarla burada 49 çeşit yankının oluştuğu bulunmuştur. Bunlardan ancak 12 tanesi insan kulağı ile algılanabiliyor. İmam Mescidi, Şah Abbas tarafından 18 yıllık bir çalışma sonrasında 1629’da tamamlanmıştır.

Şeyh Lütfullah Mescidi, Meydanın doğu köşesinde bulunan bu mescidi I. Şah Abbas, Lübnanlı islam alimi ve kayınpederi Şeyh Lütfullah için yaptırmıştır. İlk yapıldığında mescid olarak değil dini sohbetler, dersler ve kişisel ibadet amacı güdüldüğünden minareleri yoktu. Burada İmam Mescidinden daha güzel fakat daha sade bir estetik yapı görülür.

Cuma Camii, Gerçekte binalar ve sanatsal eserler topluluğu olan bu yapı İran’ın İslâm’dan sonraki bin yıllık tarihini gözler önüne sermektedir.  İran’ın İslâm sonrası padişahlarının, hakimlerinin, vezirlerinin ve hayırsever banularının anılarıdır.

Kapalı Çarşıda özellikle ince İsfehan sanatından örnekler bulabilirsiniz. Bunlar arasında minyatürler, mozaik denilen sedef kakma işleri ve enamel kaplama metal işler dikkati çeker. Bu pazar haftada bir gün erkeklere kapatılıp kadınların rahatça alışveriş etmesi sağlanır. Bu sırada erkek dükkan sahipleri dükkanlarında oturup ortalıkta görünmezler.

3.GÜN  – 31 Ocak  Perşembe 2019 * İsfehan – Persopolis – Nakşi Rüstem – Şiraz

SABAH KAHVALTIMIZI ALDIKTAN SONRA PERSOPOLİS VE NAKŞİ RÜSTEMİ GÖRMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ PERS İMPARATORLUĞUNDAN KALMA MEDENİYETİN İZLERİNİ YERİNDE İNCELEYİP BİR MEDENİYETE DAHA TANIKLIK EDİYORUZ. GÜN SONUNDA ŞİRAZDAKİ 5 YILDIZLI PARS OTELİMİZE YERLEŞTİKTEN SONRA AKŞAM YEMEĞİMİZİ ALIP İSTİRAHAT. (480 KM)

                  Persepolis (Pers dilinde: Parsa, Farsça: تخت جمشید/پارسه, Takht-e Jamshid / Taht-ı Cemşid[1]), İran‘ın Fars Eyaleti‘ndeki Şiraz şehrinin 70 km kuzeydoğusundadır.                  Pers İmparatorluğu‘nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius’dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir) şehri büyüterek harika anıtlarla doldurmuşlardır.

Nakş-ı Rüstem (Farsça: نقش رستم Næqš-e Rostæm), İran‘ın Fars eyâletinde bulunan Persepolis‘ten 12 km kuzeybatıda bulunan bir arkeolojik sitedir. Fars mitolojisi kahramanı Rüstem‘i tasvir ettiği düşünülen, anıt mezarların altlarındaki Sasani oymaları sebebiyle Nakş-ı Rüstem “Rüstem’in Resmi” denilmiştir.

Nakş-ı Rüstem’de, Akameniş krallarına ait yedi adet mezar vardır. Üzerindeki yazılar açık şekilde bir tanesinin I. Darius‘a ait olduğunu belirtir. I. Darius‘un yanında, üç tanesinin, I. XersesI. Artaxerses ve II. Darius‘a ait olduğuna inanılır. Persepolis‘in arkasında tamamlanmış şekilde bulunan iki mezar da büyük ihtimalle II. Artaxerses‘e ve III. Artaxerses‘e aittir. Bitmemiş bulunan bir tanesi, en uzun iki sene hükümdarlık yapan Arses‘e, ama daha kuvvetli bir ihtimalle Büyük İskender tarafından düşürülen son Akameniş hükümdarı III. Darius‘a aittir.Nakş-ı Rüstem’de mezarlara ilaveten, mezarların alt kısmında, Sasani krallarına ait olan yedi adet devasa kaya oyması bulunur.

4.GÜN  –01 Şubat Cuma 2019 * Şiraz 

SABAH KAHVALTI ARDINDAN; KURAN KAPISI, ŞAHÇERAHI ZİYARET, VEKİL CAMİSİ, VEKİL HAMAMI, ACEMİN MEŞHUR ŞAİRLERİNDEN  HAFIZI ŞİRAZİ VE SADİYİ  ŞİRAZİNİN KABİRLERİNİ GEZDİKTEN SONRA İREM BAĞLARI, NASIR-EL MÜLK CAMİSİ VE GAVAM EVİ Nİ GEZEREK ŞİRAZ GEZİLERİMİZİ TAMAMLAYIP  AKŞAM AÇIK BÜFE YEMEĞIMIZ ARDINDAN OTELDE ISTIRAHAT.

Şiraz, Fars eyaletinin başkentidir. Fars eyaleti, bugünkü İran devletine, halka ve konuşulan dile ismini vermesiyle övünür, bunda da haklıdır. Şiraz, aynı zamanda bir tarihi eserler, şairler, filozoflar, savaşçılar, krallar, orkideler ve portakallar, güller şehridir. Bunun kanıtı, şehirden havaalanına giden yolun iki yanında 8 km boyunca göreceğiniz gül bahçeleridir.

Hafız-i Şirazi, Fars dili ve edebiyatının büyük sanatçısıdır. Hafız 1324 – 1391 yılları arasında yaşamıştır. Hafız, hayatı boyunca kısa bir süre dışında Şiraz’dan dışarı çıkmamıştır. Şiirlerinde her zaman Şiraz’ın güzelliklerinden bahsetmiş ve ölümünde Şiraz’a gömülmek istemiştir. Hafız’ın gömüldüğü yer daha sonra türbeye çevrilmiş halk arasında burası “Hafıziye” olarak isimlendirilmiştir.

Sa’di Şirazi, Şiraz’da doğmuş ve Şiraz’da vefat etmiştir.(1209-1291) Ama hayatı gezilerle geçmiş ve bir anlamda Gezginlerin şairi olmuştur. Sa’di, ilk eğitimini Bağdat ta almış daha sonra Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’a gitmiştir. Hem şiirde hem de düz yazıda çok başarılı eserler vermesinin nedeni, insan karakteri ve yaşam konularında felsefi düşüncelerini sanatıyla birleştirebilmesindeki ustalıktır. “Bostan” ve “Gülistan” en önemli eserlerinden birisidir.

Şah-e Çerağ (Işıkların şahı) Türbesi, Şiiliğin önemli isimlerinden ve 12 imamdan biri olan İmam Rıza’nın öz kardeşi Seyid Emir Ahmed 835 yılında Şiraz’da düşmanları tarafından öldürülmüş. 14. yüzyılda O’nun anısına mezarının bulunduğu yerde bu türbe yapılmış. Şii’liğin en önemli ziyaret yerlerinden biri olan bu türbe, gerçekten çok güzel dekore edilmiştir.

Kur’an Kapısı, Şiraz’ın girişinde yer alan bu süslü yapı, aslında bin yıl kadar önce yapılmış bir giriş kapısıdır. Zend’li Kerim Han, bu yapının üst katında bir odaya kutsal kitaptan bazı bölümleri koyduktan sonra bu kapıya Kur’an Kapısı denmiş. Şiraz’daki yaygın bir inanca göre seyahate giden bir yolcu bu kapının altından geçerek yola çıkarsa kesinlikle Şiraz’a güvenli bir şekilde geri dönermiş. Bu kapı 1950’lerde yıkılmış ve daha sonra yerel bir tüccarın bağışlarıyla yeniden yapılmış.

Vekil Camii, 1773 yılında Zend’li Kerim Han tarafından yapılmış olan bu cami, kralın ihtişam sergileme hevesinin bir ifadesi olmuştur. İran camilerindeki geleneksel dört eyvan yerine, burada çok güzel düzenlenmiş iki büyük avlu inşa edilmiş. İç avlu, harika çini işlemeli kameriye ve sundurmalarla çevrelenmiş. Caminin mihrab bölümü tamamen mozaik işlenmiş ve her biri tek parça taştan kesilmiş 48 sütunla desteklenmiş bir kubbenin altındadır

Vekil Pazarı, Şiraz’ın en güzel ve belki de İran’ın en egzotik atmosferini sunan pazarı yaptıran Zend’li Kerim Han’ın amacı, Şiraz’ı bölgenin ticaret merkezine dönüştürmektir. Pazarı gezerken, İran’ın öteki pazarları gibi buranın da labirent benzeri yapısı içinde rastgele dolaşın, hangi yöne gittiğinizi düşünmeden yürüyün ve pazarın içinde kaybolun. Belki pazarın çıkış kapılarından biri sizi birdenbire Serai Mushir isimli bir kervansarayın bulunduğu yere çıkartır. Bu kervansaray, iki katlı ve iyi korunmuş haliyle sizi eski dönemlere götürebilir. Kervansarayın içindeki dükkanlardan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Pazar’ın içindeki bir hamam, Kerim Han’ın özel hamamı olarak yapılmış. Günümüzde geleneksel bir çay evi ve restoran haline dönüştürülmüştür ve klasik İran müziğini içeren canlı müzik bulunuyor.

İrem Bağları; bu büyük bahçe, şehrin batı tarafındadır. Kaçarlar zamanında İlhanlı Muhammed Ghori isimli hükümdarın emriyle yapılmış olan bu bahçedeki bina, dönemin önemli bir mimarı olan Üstad Muhammed Hassan tarafından yapılmış. Daha sonra binanın çevresi yeşillendirilerek bu bahçe oluşturulmuş. Binanın içinde bahçeye tamamen hakim bir salon ve aynalarla süslenmiş odalar var.

Nasır el-Mülk Camii; İran’ın Şiraz kentinde bulunan geleneksel cami, Mirza Hasan Ali Nasır el-Mülk’ün emri ile 1876’da inşa edilmeye başlamıştır. Camiinin dışardan çok hoş bir görüntüsü bulunmakla birlikte içerisi dış görünümünden daha da ilgi çekicidir. Renkli camların içerideki yansıması camiye ayrı bir hava katmaktadır. Siz değerli misafirlerimiz için güzel Fotoğraf çekme imkanı sağlamaktadır.

5.GÜN 02 Şubat Cumartesi 2019 * Şiraz – Tahran

SABAH AÇIKBÜFE KAHVALTI SONRASI EŞYALARIMIZLA OTELİMİZDEN AYRILARAK MUHTEŞEM ŞİRAZ TURUMUZA DEVAM EDİYORUZ; ALIŞVERİŞ İÇİN MEŞHUR KAPALI ÇARŞIDA SERBEST ZAMANIMIZ OLACAK GÜNÜMÜZDE ŞİRAZIN GÜZELLİKLERİYLE GÜNÜMÜZÜ TAMAMLAYIP AKŞAM GALA YEMEĞİ İÇİN CANLI MÜZİK OLAN RESTORANTIMIZDA YÖRESEL LEZZETLERLE BİR MENÜ ALIYORUZ. AKŞAM YEMEĞİMİZDEN SONRA ŞİRAZ DAN TAHRANA İÇ HAT UÇUŞUMUZ İÇİN HAVALİMANINA TRANSFER OLUYORUZ. 22:30 TAHRAN UÇAĞIMIZ İLE BAŞKENTE GELEREK TAHRAN ULUSLAR ARASI HAVALİMANINDAKİ IBIS/NOVA OTELİMİZİDE SABAH UÇAK SAATİMİZE KADAR İSTİRAHAT EDİYORUZ.

6.GÜN 03 Şubat Pazara 2019 * Tahran – Ankara

HAVALİMANINDAKİ OTELDEKİ İSTİRAHATTAN SONRA SABAH 06:00 DA UÇAĞIMIZA GEÇEREK 08:00’DE ANKARAYA HAREKET EDİYORUZ, KAHVALTI BÜYÜK GÖVDE MAHAN AİR UÇAĞIMIZDA VE YEREL SAAT İLE SAAT 10:15’DE ANARA ESENBOĞA HAVA LİMANINDA GEZİMİZ NİHAYET BULUYOR.

İmam Hümeynî Anıt-mezarı; Tahran’ın en kalabalık ziyaret merkezlerinden biri olan İran İslâm İnkılabı Rehberi İmam Hümeynî ’nin kabri çok geniş bir alan üzerine kurulmuştur. Anıt-mezarın etrafında üniversite, otel, ticaret merkezi… kurulması anıt-mezarı kalkındırma projesi içinde yer verilmiştir.

            Azadi Meydanı; iran’ın Baskenti Tahran’ın simgelerinden birisidir. Eski adı sehyad olan bu meydan ve Azadi Kulesi 50.000 metrekare ölçümüyle İsfahan’daki Naks-i Cihan Meydanı’ndan sonra iran’ın en büyük Meydanıdır. Azadi Meydanı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde Hüseyin Emanet adlı bir mimarın tarafından yapılmıstır. Meydandaki Azadi Kulesi’nin yüksekligi 48 metredir. Kulede islam öncesi ve islam sonrası iran mimari ögeleri kullanılmıstır.

            Milad kulesi;  iran‘ın baskenti Tahran‘ın Merkezi semtinde bulunan dünyanın en yüksek 4. gökdelenidir.

2000 yılında yapımına baslanan Milad Kulesi, 2007 yılında tamamlanmıs ve 2008 yılında hizmete açılmıstır.

Yapının çatıya kadar olan yüksekligi 315 m’dir. En uç kısmına kadar olan yükseklik ise 435 m’dir. 345. metrede 12. kat ve teras yer almaktadır ve teras katında Tahran manzarasını rahatça izlemek mümkündür.

Milad Kulesi, Muhammet Rıza Hafizi (Yadman Sazeh insaat sirketi) tarafından iran ve islami geleneklerine göre dogu tarzı bir yapı olarak tasarlanmıstır.

 

Fiyata Dahil olan hizmetlerimiz:

  •  5 yıldızlı otellerde konaklama (4 gece 5 yıldız şehir otelleri 1 gece NOVA IKA Airport otel)
  • Tüm transferler klimalı otobüsler ile
  • 2 iç hat 2 uluslararası toplam 4 uçak bileti
  • Sabah ve akşam yemekleri
  • Türkçe rehberlik hizmeti
  • Müze-Ören girişleri(15 Saray, müze ve ören yeri giriş ücreti)

Hariç olanlar:

  • Programda belirtilmeyen her tür ekstra,
  • Öğle yemekleri
  • Bahşişler (şoför-rehber vb.)

UÇUŞ Tablosu:

Tahran => İsfahan iç hat         29 Ocak 2019    22:10 Sefer No:54531 Mahan Air

Şiraz => Tahran      iç hat        02 Şubat 2019 22:30 Sefer   No:51086 Mahan Air

 

Oteller:

İsfehan            5 yıldız            Kevser Hotel   https://www.hotelkowsar.com/

Şiraz                5 yıldız             Pars Hotel       http://www.parsinternationalhotel.com/

Tahran IKA Havalimanı       NOVA IKA Airport otel     https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-intl-airport-opening-oct-2015/index.shtml

Tur Ücreti:

İki kişilik odalarda kişi başı 700 Euro

Tek kişi oda farkı 249 Euro

232 Toplam Ziyaret 1 Bugün Ziyaret
Translate »